Το Mind’s Mirror συνεργάζεται με διάφορα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Μεταπτυχιακά προγράμματα Σπουδών Συμβουλευτικής κατά τα οποία οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αυτών των ιδρυμάτων υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν ατομικές συνεδρίες εντελώς δωρεάν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Από το 2008, στο Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Mind’s Mirror έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 3.600 ώρες δωρεάν συνεδρίες ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής από εποπτευόμενους φοιτητές παρέχοντας τεράστιο εθελοντικό έργο και ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Όλες οι συνεδρίες είναι ατομικές, διαρκούν 50 λεπτά, και το χρονικό διάστημα της θεραπείας αποφασίζεται από κοινού μεταξύ εποπτευόμενου θεραπευτή και θεραπευόμενου, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις. Επιπλέον, όλοι οι εποπτευόμενοι βρίσκονται σε εποπτεία από Συνεργάτες του Κέντρου σε εβδομαδιαία βάση και όλες οι συνεδρίες διεξάγονται με βάση του κώδικες δεοντολογίας και ηθικής, όπως ορίζεται από τον αντίστοιχο επαγγελματικό κώδικά.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό μαζί μας είτε στο 210-6770716 είτε μέσω e-mail στο center.mindsmirror@gmail.com, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή οργάνωση και αξιοποίηση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Δωρεάν Συνεδρίες Συμβουλευτικής