Η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση προβλημάτων στο γάμο. Πολλές φορές συνδυάζεται και με ατομική ψυχοθεραπεία, αλλά η ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι χρησιμότερη για δυσκολίες που σχετίζονται με την επικοινωνία, δέσμευση, σεξουαλικότητα, τους ρόλους κ.τ.λ.

Επιστροφή

Συμβουλευτική Ζεύγους