Στο κέντρο μας παρέχεται διάγνωση και αξιολόγηση μέσω ψυχομετρικών τεστ. Τα τεστ που χρησιμοποιούνται είναι έγκυρα, σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό και χορηγούνται από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση αυτών. Μέσω των τεστ, δίνεται η δυνατότητα στον ψυχολόγο να αντλήσει σε μικρό χρονικό διάστημα πληροφορίες που σχετίζονται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο εις βάθος, αλλά και στο άτομο να συνειδητοποιήσει πράγματα για τον εαυτό του που ενδεχομένως δεν γνώριζε.

Τα τεστ είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν έχουμε να κάνουμε με παιδιά και υπάρχει ευρεία χρήση αυτών για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, υπερκινητικότητας, διάσπασης προσοχής, αλλά και για την εύρεση του δείκτη νοημοσύνης των παιδιών. Έχουν διάφορες μορφές (όπως ερωτηματολόγια, ημερολόγια καταγραφής συνηθειών, προβολικά τεστ με χρήση εικόνων, δραστηριότητες που  χρονομετρούνται, κ.ά.) και δίνουν πληροφορίες για τα συμπτώματα που παρουσιάζει το άτομο, την προσωπικότητα, τη νοημοσύνη, τις δεξιότητες, τις κλίσεις του κ.λπ.

Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι τα τεστ από μόνα τους δεν μπορούν να διαγνώσουν μια διαταραχή, αλλά αποτελούν ένα συνοδευτικό εργαλείο που, με τη σωστή χρήση από επαγγελματία ψυχολόγο, προσφέρει σημαντικές πληροφορίες και βοηθά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιστροφή

Διάγνωση & Αξιολόγηση