Η κλινική εποπτεία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της εκπαίδευσης και προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των ψυχολόγων και επαγγελματιών στο χώρο της ψυχικής υγείας και θα πρέπει να τηρείται συστηματικά για την αποτελεσματική λειτουργία του θεραπευτή ως προς το έργο του αλλά και την ευημερία του θεραπευόμενου.
Το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης Mind’s Mirror παρέχει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες κλινικής εποπτείας για ψυχολόγους και νέους επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας.

Οι ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις κλινικής εποπτείας λαμβάνουν χώρα σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 50 λεπτά. Προκειμένου, κάποιος εκπαιδευόμενος να γίνει δεκτός από το Κέντρο, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μία συνέντευξη με τον Υπεύθυνο του Κέντρου. Δεκτά γίνονται άτομα με προηγούμενη εκπαίδευση στην ψυχολογία/ψυχοθεραπεία ή άτομα που βρίσκονται σε πρόγραμμα κλινικής εκπαίδευσης.

Οι εποπτευόμενοι έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συνεδρίες στο χώρο του κέντρου ή στο χώρο που εργάζονται. Κατά τη διάρκεια της εποπτείας θίγονται θέματα που έχουν απασχολήσει τον θεραπευτή κατά τη διάρκεια των συναντήσεων του με το θεραπευμένο, παρέχονται συμβουλές προς αυτόν, ενισχύονται οι γνώσεις του, καθώς και οι θεραπευτικές του δεξιότητες. Επιπλέον, μέσω της κλινικής εποπτείας παρέχεται ένα πλαίσιο συστηματικής υποστήριξης για τυχόν δυσκολίες που ίδιος ο θεραπευτής αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια των ψυχοθεραπευτικών του συνεδριών. Οι εποπτείες λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον εχεμύθειας και ακολουθούν τους κανόνες ηθικής δεοντολογίας και επαγγελματισμού που διέπει το επάγγελμα (π.χ. τήρηση αρχείων, ηχογράφηση περιστατικών όταν απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών, υπογραφή έντυπου συγκατάθεσης, υπογραφή θεραπευτικού συμβολαίου κ.α.)

Επιστροφή

Εποπτεία για Ψυχολόγους