Στο Mind’s Mirror παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοθεραπείας. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, η προσωπική ισορροπία, η ψυχική ευημερία και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Σε ένα ασφαλές περιβάλλον παρέχουμε ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Ακολουθείται ένα συνθετικό μοντέλο θεραπείας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του ατόμου και έχοντας ως επίκεντρο πάντα αυτό. Σε αυτές, ενήλικες, παιδιά αλλά και έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα και να αναπτύξουν τους κατάλληλους μηχανισμούς για να τα διαχειριστούν.

Πρωταρχικό μέλημά μας, η θεραπευτική διαδικασία να είναι εμπιστευτική και αποδοτική.

Επιστροφή

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Mind’s Mirror