Κατά την πορεία της θεραπείας, μπορεί να χρειαστεί παρέμβαση από ψυχίατρο και φαρμακευτική αγωγή με σκοπό την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το άτομο. Στo Mind’s Mirror υπάρχει συνεργασία με ψυχίατρο και παρέχεται ψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση, εφόσον  αυτή κριθεί απαραίτητη και αφού έχει ήδη συναινέσει ο ίδιος ο πελάτης

Επιστροφή

Ψυχιατρική Αξιολόγηση & Παρακολούθηση