5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολόγιας: Σύγχρονες τάσεις, μελλοντικοί προσανατολισμοί

Ο Κλάδος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ΣυΨ) της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) σε συνεργασία με το Π.Τ.Δ.Ε., το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής… Διαβάστε περισσότερα>