Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία αφορά ολόκληρη την οικογένεια και συνδυασμό αυτής (π.χ. μητέρα – παιδί). Όπως στην ψυχοθεραπεία ζεύγους έτσι και στην οικογενειακή ένας από τους βασικούς στόχους της είναι η επικοινωνία μεταξύ των μελών της. Τυπικά υπάρχει ένας ‘αναγνωρίσιμος ασθενής’ (π.χ. συμπεριφορά του ανήλικου μέλους) αλλά η θεραπεία εστιάζεται στους τρόπους που κάθε μέλος της οικογένειας συνεισφέρει στην δυσαρμονία.

Επιστροφή

Συμβουλευτική Οικογένειας