Πολλές φορές, προβλήματα στην οικογένεια παίρνουν τη μορφή διλλημάτων που συχνά οδηγούν σε αλλαγές. Παραδείγματα τέτοιων θεμάτων είναι η απιστία, τα σεξουαλικά προβλήματα, οι ρόλοι των μελών της οικογένειας και η επικοινωνία μεταξύ τους.

Η συμβουλευτική προσέγγιση σε αυτούς τους  μοναδικούς δεσμούς της κάθε οικογένειας, καθώς και στις πεποιθήσεις των μελών της, προσφέρει κατανόηση και προωθεί την αλλαγή της «προβληματικής» συμπεριφοράς (πράξη και σκέψη).

Η θεραπεία προσφέρει μια «δεύτερη ματιά», η οποία έχει αναλυτική και πολύπλευρη βάση, με έμφαση στην επίλυση του προβλήματος και στην καλύτερη ποιότητα ζωής. Θέματα, καθώς αυτά προκύπτουν –όπως αυτοεκτίμηση, προσωπική εικόνα και ταυτότητα, ισότητα και σχέσεις δύναμης–, σε συνάρτηση με το δυναμικό των συζυγικών σχέσεων, αναλύονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό προς το άτομο, ώστε να επιτύχει την αλλαγή, τη λύση και την καινούργια τοποθέτηση.

Επιστροφή

Συζυγικές σχέσεις