Η εγκυμοσύνη προσδίδει στη γυναίκα έναν καινούργιο ρόλο –εκτός από αυτόν της γυναίκας και της συντρόφου/συζύγου–, αυτόν της μητέρας, και κατά συνέπεια σηματοδοτεί μια σειρά από αλλαγές, όπως σωματικές, ψυχολογικές, συναισθηματικές κ.ά., για την ίδια τη γυναίκα.

Οι μέλλουσες μητέρες έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά από καινούργιες καταστάσεις, όπως αλλαγές στην εξωτερική εμφάνιση, αύξηση βάρους, αλλαγή στην εικόνα του εαυτού, κυκλοθυμία, αύξηση/μείωση της σεξουαλικότητας κ.ά., που συχνά αποτελούν πηγές μεγάλου άγχους. Τα παραπάνω συμπτώματα σηματοδοτούνται και από πιθανά άγχη για την επερχόμενη μητρότητα: «Θα γίνω καλή μητέρα;», «Θα μεγαλώσω σωστά το παιδί μου;», «Θα αντιλαμβάνομαι τις ανάγκες του;». Επιπλέον, οι περισσότερες γυναίκες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αναπτύσσουν μια σειρά από προσδοκίες όσον αφορά στην περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και στη γέννηση του παιδιού τους. Αυτές οι προσδοκίες ποικίλλουν ως προς το πόσο ρεαλιστικές είναι και πυροδοτούν αισθήματα άγχους, ανησυχίας και φόβου για το άγνωστο. Οι μέλλουσες μητέρες συχνά ανησυχούν ότι θα χάσουν τον έλεγχο της ζωής τους και αναρωτιούνται εάν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον καινούργιο ρόλο, αυτόν της μητέρας. Καθώς η εγκυμοσύνη εξελίσσεται, οι φόβοι αναφορικά με την υγεία του νεογνού και το άγχος για τον τοκετό αυξάνονται.

Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη

Η συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αποσκοπεί στο να αποφορτίσει τις μέλλουσες μητέρες από το άγχος της εγκυμοσύνης, να παρέχει υποστήριξη, πρακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους και σωστή διαχείριση των πρωτόγνωρων συναισθημάτων που βιώνουν ως αποτέλεσμα της κύησης, ώστε οι μητέρες να αποκτήσουν γνώσεις και εμπιστοσύνη ως προς τον καινούργιο τους ρόλο.

Ομάδες Συμβουλευτικής

Οι ομάδες συμβουλευτικής κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης αποσκοπούν στο να αποφορτίσουν τις μέλλουσες μητέρες από το άγχος της εγκυμοσύνης, να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να τους προσφέρουν τις γνώσεις και τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να νιώσουν έτοιμες να ανταπεξέλθουν στο καινούργιο τους ρόλο ως μητέρων. Μέσα από ομαδικές συνεδρίες, δημιουργείται ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλες τις μητέρες να εκφράσουν τους φόβους και τις ανασφάλειές τους και να αντιμετωπίσουν πιθανές δυσκολίες που τους παρουσιάζονται.

Επιστροφή

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης