Πολλοί ασθενείς αντιδρούν στην πιθανότητα κάποιας εγχείρησης. Η τυπικότερη αντίδραση είναι ο φόβος. Φόβος για το άγνωστο, τον πόνο, το ρίσκο και τις πιθανές αλλαγές που μπορεί να επιφέρει μια εγχείρηση.

Η ψυχολογική υποστήριξη πριν και μετά την θεραπεία / εγχείρηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα καθώς είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχολογική κατάσταση του ασθενή πριν την εγχείρηση, τη σχέση του με τον ιατρό και την προσαρμογή του στην προτεινόμενη θεραπεία καθώς και με την μετέπειτα πορεία της υγείας του. Στόχος και σκοπός της είναι καλύτερη ποιότητα ζωής.

§ Μετά την διάγνωση οι ασθενείς βρίσκονται σε μια κατάσταση κρίσης με σωματικές, κοινωνικές και ψυχολογικές αντιδράσεις. Βλέπουν ότι οι τρόποι αντιμετώπισης αλλάζουν ή δεν λειτουργούν και αυτό τους κάνει να νιώθουν άγχος, φόβο και γενικά μια αποδιοργάνωση. Οι σκέψεις και τα πιστεύω του ασθενή επηρεάζουν τη συμπεριφορά.
Άρα για να κατανοηθεί η συμπεριφορά του ασθενή πρέπει να εξεταστούν τα πιστεύω του. 

Η προεγχειρητική περίοδος:

Η αξιολόγηση του ασθενή κατά την προεγχειρητική περίοδο είναι απαραίτητη, καθώς μπορεί να προβλέψει την εξέλιξη της θεραπείας (καλύτερη προσαρμογή και αντιμετώπιση, λιγότερα φάρμακα και λιγότερος χρόνος στο νοσοκομείο). Ανησυχίες και φόβοι (π.χ. απώλεια ελέγχου, άγχος, νοσοκομείο, φάρμακα, θνησιμότητα, προσδοκίες, ποιότητα ζωής) πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η λογική είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή, πριν και μετά την εγχείρηση, είναι προβλέψιμη, άρα και αντιμετωπίσιμη.

Η μετεγχειρητική περίοδος:

Η αξιολόγηση και παρακολούθηση του ασθενή πολλές φορές κρίνεται απαραίτητη και μετά την εγχείρηση, καθώς μπορεί να παρουσιαστούν διαταραχές όπως κατάθλιψη, προβλήματα προσαρμογής και συμπτώματα άγχους ή/και πανικού. Βέβαια, η μετεγχειρητικές αντιδράσεις εξαρτώνται και από το αποτέλεσμα της εγχείρησης.

Επίσης άτομα με διαφορετικά θέματα υγείας μπορούν να λάβουν μέρος, εκτός από τις ατομικές συνεδρίες, και στις ομαδικές συνεδρίες εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής φύσεως του κέντρου για διάφορα, πολλές φορές αλληλένδετα, θέματα υγείας όπως διατροφή ή διακοπή καπνίσματος.

Επιστροφή

Προεγχειρητική και μετεγχειρητική υποστήριξη