Η ειδική φοβία έχει να κάνει με έναν ανεξέλεγκτο και επίμονο φόβο ενός συγκεκριμένου αντικειμένου, δραστηριότητας ή κατάστασης, που είναι τόσο έντονος ώστε το άτομο καταλήγει να αποφεύγει αυτό που φοβάται (π.χ. το αεροπλάνο, το ύψος, ο φόβος πτήσης, τα ζώα, η θέα του αίματος, η λήψη αίματος).

Αν και το άτομο γνωρίζει ότι οι φόβοι του είναι παράλογοι, δεν μπορεί να τους υπερνικήσει. Η ειδική φοβία σχετίζεται με μία ανησυχία η οποία αφυπνίζεται με την ιδέα ότι το άτομο θα πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπο με αυτό που φοβάται, κι έτσι καταλήγει σε στρατηγικές αποφυγής που πλήττουν την καθημερινότητά του και επηρεάζουν την επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Επιστροφή

Ειδική φοβία