Περίπου 9% των ατόμων έχουν βιώσει κρίση πανικού κατά τη διάρκεια της ζωής τους και περίπου 3% έχουν βιώσει επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού. Αποτελεί μία διαταραχή που συναντάται σε διπλάσιο ποσοστό σε γυναίκες απ’ ό,τι σε άνδρες, ενώ έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε δίδυμα αδέρφια υποστηρίζουν μια ισχυρή γενετική προδιάθεση για την εμφάνιση της διαταραχής αυτής.

Η συνηθέστερη ηλικία έναρξης υπολογίζεται στην ενήλικη ζωή και μεταξύ της δεκαετίας 30-40 ετών, παρόλα αυτά η διαταραχή πανικού μπορεί να εμφανιστεί

σε οποιαδήποτε ηλικία εάν υπάρχουν οι κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για το άτομο, όπως π.χ. περίοδος αυξημένου στρες, σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον και ούτω καθεξής. Το άτομο με διαταραχή πανικού βιώνει ένα διάστημα με έντονο φόβο, που συνοδεύεται από ξαφνικά συμπτώματα τα οποία κορυφώνονται και μπορούν να διαρκέσουν μέχρι και 10 λεπτά. Κάποια από αυτά τα συμπτώματα είναι τα ακόλουθα:

 • Ταχυκαρδία
 • Εφίδρωση
 • Τρέμουλο
 • Αίσθηση αναπνοής που κόβεται και δυσκολία να αναπνεύσει φυσιολογικά
 • Δυσκολία να καταπιεί
 • Πόνοι στο στήθος και ανησυχία
 • Ναυτία και κοιλιακοί πόνοι
 • Αίσθημα ζάλης και τάση για λιποθυμία
 • Αίσθημα έλλειψης ελέγχου
 • Φόβος θανάτου
 • Κοκκίνισμα

Επιστροφή

Διαταραχή πανικού