Η διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες αποτελεί ένα σύνδρομο με ψυχοφυσιολογικές ενδείξεις και συμπτώματα, το οποίο παρουσιάζεται μετά την έκθεση του ατόμου σε ένα ακραίο τραυματικό γεγονός που δεν συμβαίνει στην καθημερινότητα, όπως το να έχει έρθει το άτομο αντιμέτωπο με το θάνατο, με σοβαρό τραυματισμό, να έχει πέσει θύμα βιασμού, θύμα μεγάλης καταστροφής (π.χ. τυφώνα, σεισμού) κ.ά.

Τα τρία κυριότερα χαρακτηριστικά της διαταραχής είναι η υπερδιέγερση του αυτόνομου νευρικού συστήματος (π.χ. έντονο ξάφνιασμα και ευερεθιστικότητα), έντονα συμπτώματα ή αναβίωση του τραύματος μέσα από επαναλαμβανόμενους εφιάλτες και ψυχικό μούδιασμα, δηλαδή απομάκρυνση, αδυναμία για οικειότητα και μειωμένη σεξουαλική διάθεση.

Το άτομο που έχει έρθει αντιμέτωπο με το τραυματικό γεγονός τείνει να αποφεύγει σκέψεις και συζητήσεις που σχετίζονται με αυτό, αποφεύγει δραστηριότητες, μέρη και άτομα που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός και συχνά παρουσιάζει αδυναμία να ανακαλέσει γεγονότα που έχουν σχέση με την τραυματική εμπειρία που έζησε. Συχνά δυσκολεύεται να κοιμηθεί, παρουσιάζει ξεσπάσματα θυμού και δυσκολία συγκέντρωσης.

Όλα αυτά τα συμπτώματα, εάν δεν αντιμετωπιστούν με ψυχολογική υποστήριξη ή φαρμακευτική αγωγή, εφόσον κριθεί απαραίτητη, επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα, προξενούν έντονο άγχος και ανησυχία και εμποδίζουν το άτομο να λειτουργήσει φυσιολογικά στη κοινωνική, εργασιακή και οικογενειακή του ζωή.

Επιστροφή

Διαταραχή μετά από ψυχοτραυματικό στρες