Η διαταραχή από οξύ στρες αποτελεί τη νεότερη διαταραχή που συμπεριλήφθηκε στην κατηγορία των αγχωδών διαταραχών και παρουσιάζεται σε άτομα που έχουν υποστεί κάποιο τραυματικό γεγονός. Τα συμπτώματα που συνοδεύουν τη διαταραχή μοιάζουν με αυτά της διαταραχής μετά από ψυχοτραυματικό στρες, αλλά έχουν μικρότερη διάρκεια και η έναρξη των συμπτωμάτων παρουσιάζεται αμέσως μετά το τραυματικό γεγονός.

Η αντίδραση του ατόμου στο τραυματικό γεγονός περιορίζεται στην περίοδο που συνέβη το γεγονός και διαρκεί μέχρι και 4 βδομάδες μετά το γεγονός. Το άτομο που έχει έρθει αντιμέτωπο με το τραυματικό γεγονός τείνει να αποφεύγει σκέψεις και συζητήσεις που σχετίζονται με αυτό, αποφεύγει δραστηριότητες, μέρη και άτομα που σχετίζονται με το τραυματικό γεγονός και συχνά παρουσιάζει αδυναμία να ανακαλέσει γεγονότα που έχουν σχέση με την τραυματική εμπειρία που έζησε.

Συχνά δυσκολεύεται να κοιμηθεί, παρουσιάζει ξεσπάσματα θυμού και δυσκολία συγκέντρωσης. Όλα αυτά τα συμπτώματα, εάν δεν αντιμετωπιστούν με ψυχολογική υποστήριξη ή φαρμακευτική αγωγή προξενούν έντονο άγχος και ανησυχία και εμποδίζουν το άτομο να λειτουργήσει φυσιολογικά στη κοινωνική, εργασιακή και οικογενειακή του ζωή.

Επιστροφή

Διαταραχή από οξύ στρες