5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας 4-6 Μαρτίου 2016

Ο Κλάδος Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ), σε συνεργασία με τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), διοργανώνουν το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Ψυχολογίας & Ψυχολογίας της Υγείας, από 4 έως 6 Μαρτίου 2016, στην ΕΣΔΥ, Αθήνα. Πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή, την υποβολή εργασιών και το επιστημονικό πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.clinconf2016.