ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΕΦΗΒΩΝ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ξεκινάει το Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ψυχική Υγεία παιδιών-εφήβων  σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και την Παιδοψυχιατρική Κλινική Γεν. Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».Στόχος του σεμιναρίου: είναι να αποκτήσει ο συμμετέχων γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και αρχές, για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.  Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος: είναι 13 εβδομάδες με συχνότητα 1 φορά κάθε εβδομάδα και αποτελείται από 52 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης.  Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης με τον τίτλο του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, κόστος και αναλυτικό πρόγραμμα ανατρέξτε στο:  http://child-psychiatry.med.uoa.gr/fileadmin/child-psychiatry.med.uoa.gr/uploads/PDF/METEKPAIDEYTIKO_PROGRAMMA_2015-16_NTRE.pdf