Μαρία Κουσαντάκη
Εποπτευομενη Συμβουλος
Η Κουσαντάκη Μαρία , είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, στο Kent της Αγγλίας. Το μεταπτυχιακό αυτό αποτέλεσε τη γέφυρα ανάμεσα στην οικονομική επιστήμη και τον κόσμο της ψυχολογίας, που την οδήγησε στις σπουδές της στην Ψυχολογία, αποκτώντας δίπλωμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. Από εκεί συνέχισε για το πτυχίο Ψυχολογίας από το αμερικάνικο πανεπιστήμιο City U of Seattle. Παράλληλα εκπονεί το δεύτερο έτος του μεταπτυχιακού της στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία, μέσω του πανεπιστημίου Derby της Αγγλίας, στο Mediterranean College (MSc. in Integrative Counselling and Psychotherapy).

Στα πλαίσια της πρακτικής που ορίζει η φύση του μεταπτυχιακού, βλέπει πελάτες στο κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης “Mind’s Mirror”, με την επίβλεψη εποπτείας και όπως ορίζει ο κώδικας δεοντολογίας.

Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, ενώ παράλληλα παρακολουθεί σεμινάρια και συνέδρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, συμμετέχει σε θεραπευτικές ομάδες που αφορούν στις κρίσεις πανικού.

Εποπτευόμενοι Σύμβουλοι